Skip directly to content

Filmreeks KIJKEN

Datum: do, 01/17/2013 - 11:03

Filmreeks met het thema KIJKEN gaat in oktober 2013 weer van start. De eerste film is op 16 oktober a.s. in het Louis Hartlooper Complex te Utrecht en op 23 oktober a.s. in het Ketelhuis te Amsterdam. Psychoanalytische inleidingen door deskundigen. Na vertoning van de film is er mogelijkheid voor discussie en het stellen van vragen.

Arnon Grunberg sprak op 5 juni 2012 in het kader van de door Stichting Psychoanalyse en Cultuur en NVPA georganiseerde Spui 25 lezingencyclus 'Het nieuwe onbehagen in de cultuur'.

Er wordt gewerkt aan een nieuw Psychoanalytisch Behandelhuis om de psychoanalytische praktijkvoering te versterken en daarmee de psychoanalytische opleiding en vereniging te vitaliseren. Met een duidelijk zichtbaar analytisch centrum weten patiënten waar ze voor een analyse heen kunnen gaan.

Archief NVPA veilig in De Bazel

Datum: wo, 05/23/2012 - 08:39

Na het sluiten van een overeenkomst van het Bestuur van de Vereniging met het Stadsarchief Amsterdam is het archief van de NVPA opgehaald uit de kelders van het NPI en opgeslagen in het depot van het gebouw 'de Bazel' aan de Vijzelgracht.

Klachtencommissie geïnstalleerd

Datum: wo, 05/23/2012 - 08:30

Vorig jaar juni heeft de Commissie Ethiek een wetenschappelijke vergadering georganiseerd rond het thema ethiek. Tijdens deze vergadering werd vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp klachtenprocedure besproken.

Nieuw! Fonds neuropsychoanalytisch onderzoek

Datum: wo, 05/16/2012 - 13:08

Begin 2012 is een nieuw fonds opgericht door ZonMw ter bevordering van neuropsychoanalytisch onderzoek.

Pagina's