Skip directly to content

Over de NVPA

De Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (NVPA) is de oudste en grootste psychoanalytische vereniging in Nederland. Opgericht in 1917 telt zij momenteel circa 260 leden en opleidingskandidaten. Ze is zowel een wetenschappelijke vereniging als een vakvereniging. Vandaar dat behalve de opleiding tot psychoanalyticus en het bevorderen van het uitvoeren van analyses met volwassenen, jeugdigen en kinderen, ook kennisontwikkeling en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek haar doelstelling is.

  • De Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse is een vereniging voor en door psychoanalytici.
  • Zij beschermt en handhaaft de kwaliteit van de beroepsuitoefening,
  • verzorgt een beroepsopleiding tot psychoanalyticus,
  • behoedt de analyse als therapeutische behandelvorm,
  • bevordert de wetenschappelijke ontwikkeling van de psychoanalyse,
  • stimuleert de vitaliteit door uitwisseling van gedachtes, overtuigingen en technieken,
  • werkt samen met nationale en internationale organisaties,
  • en beheert een psychoanalytische bibliotheek.

De NVPA mengt zich bovendien actief in het openbare debat teneinde de psychoanalyse stevig te verankeren in onze moderne maatschappij. (Zie AAC en SPUI 25)

De NVPA is in het veld van de GGZ gepositioneerd als vertegenwoordiger van een reguliere behandelingsmethode. Zij is lid van de International Psychoanalytic Association (IPA) en European Psychoanalytical Federation (EPF). Dit zijn internationale koepelverenigingen met Europese en wereldcongressen, wetenschappelijke tijdschriften en activiteiten.

Voor de wetenschappelijke vergaderingen wordt samengewerkt met het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap (NPG).