Skip directly to content

Voor wie is het geschikt?

Een psychoanalytische behandeling is in principe een intensieve en langdurige onderneming die veel tijd, energie en geld kost.

Voordat men tot een psychoanalyse besluit zullen er daarom klachten aanwezig moeten zijn die tot dan toe niet op een andere wijze verholpen konden worden en die een ernstige inperking van het functioneren en het levensplezier met zich meebrengen.

Mensen gaan bijvoorbeeld in analyse vanwege terugkerende mislukkingen in werk of relaties, die niet veroorzaakt worden door toeval maar door zelfdestructieve patronen in hun gedrag. Anderen kunnen een analyse nodig hebben omdat hun persoonlijkheid leidt tot een grote inperking van hun keuzes en hun levenslust. Ook zijn er mensen die een analyse zoeken omdat ze psychologische problemen hebben die door andere therapieën slechts tijdelijk of gedeeltelijk zijn opgelost.

Om tot een analyse te besluiten zijn niet alleen de klachten van belang, maar ook andere, persoonsgebonden factoren, zoals belangstelling voor het eigen innerlijk leven, doorzettingsvermogen, het goed onderscheid kunnen maken tussen fantasie en realiteit, en het durven aangaan van een intieme relatie. Ook de mate van angst en verwarring moet niet te groot zijn. Tevens moet er voldoende stabiliteit in de actuele levenssituatie zijn om in rust en continuïteit aandacht te kunnen opbrengen voor het innerlijk leven.

De relatie met de psychoanalyticus is een belangrijke factor. Daarom kan alleen tot een psychoanalyse besloten worden als behandelaar en cliënt verwachten te kunnen samenwerken en de verwachting hebben dat een psychoanalyse met het oog op de klachten en de persoonlijkheid van de cliënt een goede behandelmethode is.


Indien u behoefte heeft aan een oriënterend gesprek en/of hulp bij het vinden van een beschikbare analyticus neem dan contact op via het Psychoanalytisch Behandelhuis.


 

PDF-bijlage(n):