Skip directly to content

Antoine Mooij: « Schuld, schaamte en de menselijke conditie »

Prof. Antoine Mooij sprak op 9 november 2011 over schuld, schaamte en cultuurverschil in het kader van de lezingencyclus in Spui 25.

De spreker ging in op wat deze in onze cultuur zo prominent aanwezige en voor iedereen herkenbare gevoelens van elkaar onderscheidt, maar besprak ook hun innige verwevenheid.

Thomas Masaccio - Adam en Eva

Naast de mogelijke ontwikkeling van schuld en schaamtegevoelens in een mensenleven, komt de plaats van deze gevoelens aan bod in de psychische stoornissen. Tot slot werd ingegaan op de algemeen filosofische vraag van de betekenis van schuld en schaamte voor de menselijke conditie.

Zie het transcript van de lezing als pdf-bestand.


Antoine Mooij is emeritus hoogleraar in de forensische psychiatrie (Universiteit Utrecht) en heeft omvangrijk gepubliceerd over de forensische psychiatrie, en meer in het algemeen over onderwerpen op het snijvlak van de psychoanalyse en de filosofie. Zijn bekendste werken zijn onder meer De psychische realiteit (Boom, 2006) en Toerekeningsvatbaarheid (Boom, 2007).