Skip directly to content

Cultuurbeschouwing

Psychoanalyse heeft naast haar primaire onderwerp, het psychische functioneren van het individu, vanaf haar begin een bijdrage geleverd aan het denken over maatschappij en cultuur in de breedste zin van het woord. Daarmee is de psychoanalyse evenzeer een vorm van cultuurbeschouwing.

Binnen de NVPA houdt Commissie Psychoanalyse en Maatschappij zich bezig met de culturele en maatschappelijke aspecten van de psychoanalytische theorie. Zij doet dat onder meer door lezingen en filmvertoningen te organiseren, vaak in samenwerking met andere instanties. 

Voor nieuwe en al langer lopende cycli zie onder meer: