Skip directly to content

Psychoanalyse en wetenschap

In 2010 is de psychoanalyse uit het basispakket van de zorgverzekeraars geschrapt omdat de effectiviteit van de psychoanalyse als behandeling niet is bewezen door Randomized Controlled Trials (RCT). Een vorm van onderzoek waarbij getracht wordt de vraag te beantwoorden of een bepaalde medische behandeling ('interventie') werkzaam of zinvol is.

Het is natuurlijk de vraag of de RCT het juiste onderzoeksdesign is voor studie naar dit type langdurige behandeling. In de medische wereld is toenemende kritiek op RCT als onderzoeksmethode. Zie o.m. het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTG). 

Er wordt hoe dan ook regelmatig wetenschappelijk onderzoek verricht naar de psychoanalyse. Zie o.m. recente proefschriften.

Verder vormt de psychoanalytische theorie de basis voor het ontwikkelen van nieuwe theorieën, die op hun beurt eveneens empirische toetsing en onderbouwing vergen.

De neuropsychoanalyse is een interdisciplinaire benadering die een brug slaat tussen neurowetenschap en psychoanalyse.  Zie hiervoor o.m. de site van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychoanalyse (NVNPSA). Begin 2012 is een nieuw fonds opgericht door ZonMw ter bevordering van neuropsychoanalytisch onderzoek. 

Om het wetenschappelijk discours over de psychoanalyse te stimuleren organiseert de NVPA regelmatig bijeenkomsten. In de afgelopen jaren bijv. lezingen met debat in de Amsterdamse Academische Club van de Universiteit van Amsterdam. Op de NVPA agenda worden nieuwe lezingen, seminars en congressen aangekondigd.  

Zie voor meer informatie over psychoanalyse en wetenschappelijke onderzoek het interview met prof. Mark Solms, voorzitter van het IPA Research Committee