Skip directly to content

Klachtencommissie

De Commissie Ethiek van de NVPA heeft na zorgvuldige overwegingen en in samenwerking met relevante deskundigen een reglement voor klachten over beroepsbeoefenaren voorbereid dat in mei 2011 door de huishoudelijke vergadering van de NVPA is aangenomen. Daarmee zijn alle leden van de NVPA aan dit reglement gebonden.

Bij opmerkingen, vragen of klachten kunt u contact opnemen met de voorlopige voorzitter van de klachten commissie:
mw I.A.M. Boonekamp,
e-mail: iboonekamp@gmail.com
tel. 0102264441

De klacht gaat, in verband met de vertrouwelijkheid, niet naar het secretariaat van de NVPA maar rechtstreeks naar de voorzitter van de Klachtencommissie.

Klachtprocedure

U vindt hier aanvullende informatie over de Klachtencommissie, de beroepsethiek en de tekst van het reglement voor de klachtprocedure. Tevens verwijzen we u naar de artikelen uit het huishoudelijke reglement van de NVPA die betrekking hebben op ethiek en de klachtprocedure.