Skip directly to content

DAIMH Jaarsymposium

Datum: 
vrijdag, 6 oktober 2017 - 9:00
Het bestuur van de Dutch Association for Infant Mental Health nodigt u van harte uit voor haar 12e
 
DAIMH jaarsymposium
 
Datum: vrijdag 6 oktober 2017
Locatie: Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn
 

Stress, de ultieme vijand?
Gevolgen en oplossingen voor het (zeer) jonge kind, ouders en hulpverleners.

Stress is er in soorten en maten: voldoende spanning helpt ouder en kind dikwijls vooruit om samen een volgende ontwikkelingsstap te zetten, maar te veel druk kan leiden tot herhaaldelijke breuken in de ouder-kindrelatie met alle gevolgen van dien.
 
In dit symposium staan we stil bij de impact van stress op de vroege ouder-kindrelatie die reeds in de zwangerschap begint. Wat zien en voelen wij daarvan in de behandelkamer en welke mogelijkheden zijn er om de zelf- en co-regulatie van ouder en kind te verbeteren en gezinnen weer op de rails te krijgen?
 
Tijdens deze studiedag zullen wij, naast wat stress doet met gezinnen en jonge kinderen, ook aandacht hebben voor de kwetsbaarheid van de hulpverlener in deze turbulente tijden in de (jeugd)-gezondheidszorg.
Het symposium zal zowel theoretische inzichten bieden over stress vanuit de Infant Mental Health visie als bruikbare interventies introduceren voor het jonge kind, de ouders, en de hulpverlener.  
 
Bij deelname aan het symposium ontvangt u 6 punten voor DAIMH herregistratie en er wordt accreditatie aangevraagd bij de NIP, ABSG, FGzP, NVO, NVvP en NvK.
 
Bij aanmelding voor 1 september ontvangt u korting op de inschrijfkosten.
Voor meer informatie over programma en inschrijving bezoekt u de website:
http://education4care.nl/doelgroep/daimh
 
Wij hopen u op 6 oktober te mogen verwelkomen!
 
Met vriendelijke groet,
 
Nora Szabo, symposiumcommissie
Bestuur DAIMH
website: www.DAIMH.nl
 
Marloes van Heist, organisatie
Education4Care