Skip directly to content

VOCP Activiteiten

De VOCP in 2012:

Op dit moment is de VOCP druk bezig met het (mede) oprichten van een werkgroep ten behoeve van het opzetten van een eigen psychoanalytische praktijk voor kandidaten en later ook voor leden. Hiervoor is het bundelen van kennis over eigen praktijkvoering en het bijhouden van de nieuwste ontwikkelingen op politiek niveau en het beleid van de zorgverzekeraars van groot belang. Daarnaast is er veel aandacht voor de inhoudelijke kanten van werken in de eigen praktijk, onderdelen daarvan komen ook in de opleiding terug (b.v. seminar verwerven analysanten). 

De VOCP in 2011:

Uitwisseling in Moskou aan Russische kandidaten

In het najaar van 2011 zijn we met een groep Nederlandse kandidaten van verschillende analytische verenigingen naar Moskou geweest (zie voor een sfeerimpressie het verslag: Gorkihuis of oude school?) om onze Russische collega?s te bezoeken. Het werd een levendige uitwisseling van persoonlijke en werk gerelateerde kennis en ervaringen. Zo hield de voorzitter van de Moskovische analytische vereniging Alexandr Uskov een lezing over schaamte, waarna we in seminargroepen werden onderverdeeld alwaar afwisselend Nederlandse en Russische kandidaten werk hebben gerefereerd. Een bijzondere manier om kennis te maken met de werkwijze van de Russische supervisoren! Op zaterdagavond werden we meegenomen naar een authentiek Russische restaurant waar we tot in de late uurtjes samen hebben gegeten. Op zondag kregen we een inleiding bij een film van de opera Oedipus Rex. Onder begeleiding van Natalia Kigai hebben we de impressies en invallen over deze prachtige uitvoering met elkaar gedeeld om tot een dieper begrip van het materiaal te komen. Natuurlijk zijn we ook rondgeleid door Moskou en hebben we vele imposante gebouwen, musea en kerken bezocht. Een ervaring om nooit meer te vergeten!

Zie ook het verslag van Sacha de Reuver.

Bezoek aan Amsterdam door Russische kandidaten

In het voorjaar van 2011 is een groep collega?s uit Moskou in Amsterdam op bezoek gekomen voor een gezellig weekend analytisch werken. De VOCP had een vol programma voor de buitenlandse en binnenlandse collega?s opgezet. Onder andere werden ze getrakteerd op een filminleiding door Jeroen Dutilh, Rob Janssen gaf zaterdagochtend een lezing over de EPF-intervisie-methode, gevolgd door klinische seminars geleid door Nederlandse supervisoren en op zaterdagavond een heerlijk maal bij een van de leden thuis. De zondag stond in het teken van dromen. Allereerst gaf Marc Hebbrecht een lezing over zijn nieuwste boek over dromen. Waarna we in een droomseminar geleid door Minke de Jong en Marc Hebbrecht ondervonden dat dromen toch een universele manier zijn om het materiaal van cliënten op een andere manier te begrijpen.

VOCP etentjes

Driemaal per jaar wordt er een etentje georganiseerd waar alle VOCP-leden aan kunnen schuiven om elkaar beter te leren kennen en om vragen te stellen aan het bestuur van de VOCP. Het bestuur geeft vaak ook uitleg over de stand van zaken in de contacten met het bestuur van de NVPA, de Opleidingscommissie en andere commissies.

De VOCP in 2010:

Kandidatenseminar

In het voorjaar van 2010 heeft de VOCP een kandidatenseminar georganiseerd naar het IPSO-model. De IPSO is een internationale vereniging voor kandidaten die in opleiding zijn tot psychoanalyticus. Ieder jaar biedt de IPSO tijdens het congres van de EPF (European Psychoanalytic Federation)  in een Europese stad een programma voor kandidaten (waaronder gezamenlijke etentjes om je netwerk uit te breiden, lezingen en groepssupervisies met buitenlandse supervisoren).

Tijdens het kandidatenseminar zijn kandidaten van verschillende psychoanalytische verenigingen verdeeld in kleine seminargroepen waarin gerefereerd werd over eigen klinisch materiaal. Het is een interessante en boeiende dag geworden.