Skip directly to content

De kunst van Tjebbe Beekman

De schilderkunst van Tjebbe Beekman lijkt ons te willen overdonderen en overweldigen. De enorme formaten, de woelige en tegelijk lege beelden, zonder de aanwezigheid van mensen, hebben zonder twijfel effect op de kijker. Tjebbe Beekman wil met zijn beelden niet alleen overweldigen, zijn kritische en sombere wereldbeeld speelt ook een belangrijke rol. ‘Ik weet nu dat ik de wereld om mij heen niet kan negeren’ ‘de dingen die er op dit moment gebeuren irriteren me enorm.’ Maar voor mij is het onontkoombaar om daar in mijn werk iets mee te doen’

Zijn werk bestaat uit vele lagen. Voordat hij gaat schilderen maakt hij collages van foto’s en aantekeningen, op vellen papier of op de computer. Hij combineert beelden, waardoor er in het werk vaak verschillende kijkrichtingen zijn te ontdekken. Vervolgens wordt de compositie overgezet op doek waar verschillende lagen deze constructie helemaal bedelven. Niet alleen dikke verflagen, maar ook laklagen, zand en andere materialen laat hij onderdeel worden van het geheel.