Skip directly to content

NVP vermeldt NVPA voor bij- en nascholing supervisoren

Datum: ma, 01/19/2015 - 11:53

NVP

De NVPA wordt vermeld bij de door de NVP erkende bij- en nascholing voor supervisoren.

Psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters die zijn opgenomen in het NVP-supervisorenregister dienen in het kader van de herregistratie, naast de algemene voorwaarden zoals BIG-registratie,  te voldoen aan een uren-eis én en aan deskundigheidsbevordering. Bij het laatste kan gekozen worden uit een aantal mogelijkheden, waaronder bij- en nascholing op het vlak van supervisie, minimaal 2 dagdelen (6 contacturen). Zie www.supervisorpsychotherapie.nl/aanmelden/herregistratie