Skip directly to content

Omgaan met de Joodse achtergrond

Cover boek "Het gevaar van de Joodse Erfenis"
Boektitel: 
Het gevaar van de Joodse Erfenis: Over Freud en de psychoanalytische beweging
Auteur(s): 
Hans Reijzer
Uitgever: 
Bert Bakker
Jaar van uitgave: 
2008

Deze studie onderzoekt het verband tussen de geschiedenis van de psychoanalyse en haar karakterisering als joods. De auteur onderzoekt vooral hoe analytici zelf met de joodse achtergrond omgaan, wat het boek onderscheidt van gelijkaardige publicaties.

Zijn hypothese is dat de psychoanalytische wereld zelf zich van deze achtergrond wil distantieren omdat deze haar erkenning als wetenschap in gevaar kan brengen. Het boek biedt een mozaiek van voorbeelden van de ambivalentie waarmee de psychoanalyse met haar joodse erfenis omgaat, te beginnen bij Freud zelf, via de psychoanalyse in nazi-Duitsland, tot en met recente situaties.

Reijzer schreef een krachtig werkstuk, geschreven vanuit een diepe verontwaardiging, waarin hij zich echter niet verliest.

Origineel is zijn lovenswaardige poging om de marginale positie van de psychoanalyse die voortvloeit uit haar joodse achtergrond te linken aan haar antisemitische bejegening, ook in haar eigen kringen. Een grondige en belangrijke uitgave die rake vragen stelt, onderbouwd met bronnenmateriaal, literatuurlijst en register.

- Hans Reijzer, psychoanalyticus en lid van het Nederlands Genootschap voor Psychoanalyse bespreekt in hoofdstuk 6 van bovengenoemd boek de afsplitsingen van de NVPA.

Recensent: Michel Thys is klinisch psycholoog, psychoanalyticus en psychoanalytisch psychotherapeut en doctor in de filosofie. Hij is lid van de Belgische School voor Psychoanalyse en van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie. Hij is verbonden aan het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Andante in Antwerpen en heeft een privépraktijk. Hij is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Psychoanalyse.