Skip directly to content

Karl Abraham. Freuds rots in de branding

Cover boek Karl Abraham. Freuds rots in de branding
Boektitel: 
Karl Abraham. Freuds rots in de branding.
Auteur(s): 
Anna Bentinck van Schoonheten
Uitgever: 
Garant, Antwerpen, Belgiè
Jaar van uitgave: 
2013

Het boek is een biografie van Karl Abraham (1877-1925), de eerste psychoanalyticus van Duitsland, waar hij de psychoanalyse tot grote bloei heeft gebracht. Zijn klinisch-theoretishe bijdragen werden al snel klassiekers die veel invloed hebben gehad op de psychanalytische theorievorming. Hij was de eerste die een psychoanalytische theorie over depressie ontwierp, enkele jaren voor Freuds Trauer und Melancholie zou verschijnen. Abraham was de laatste jaren van zijn leven na Freud de belangrijkste analyticus and de psychoanalytische beweging, voorzitter van de IPA - International Psychoanalytic Association, voorzitter van de Berlijnse psychoanalytische vereniging en lid van het geheime comité. Hij is betrokken geweest bij een aantal grote conflicten die zich in de beginjaren van de psychoanalyse hebben afgegspeeld, waarbij postuum de schuld nogal eens naar hem is geschoven. Zo kon het gebeuren dat Abraham, tijdens zijn leve zo gewaardeerd, na zijn dood regelmatig werd verguisd.


Luister hier ook naar het interview dat Anna Bentinck van Schoonheten gaf aan Sleutelstad.