Skip directly to content

Een bipolaire schaal als grondslag

Boektitel: 
Item Analysis of Single-Peaked Response Data. The Psychometric Evaluation of Bipolar Measurement Scales.
Auteur(s): 
Marike Polak
Uitgever: 
sine nomine
Jaar van uitgave: 
2011

Het onderzoek richt zich op technieken voor validiteitsonderzoek van psychologische meetinstrumenten. Over het algemeen wordt bij validiteitsonderzoek gebruik gemaakt van Factor Analyse of Principale Componenten Analyse. Marike Polak laat in haar proefschrift zien dat voor zogenaamde bipolaire schalen (bijv. attitude schalen die lopen van een negatieve extreem naar een positieve extreem) beter een ander type analysetechnieken gebruikt kan worden.

In het proefschrift wordt voor de analyse van bipolaire schalen Correspondentie Analyse, een techniek die ook onderdeel is van SPSS, voorgesteld en toegepast op tal van gesimuleerde datasets, maar ook op echte onderzoeksdata, waaronder attitude ratings t.a.v 'capital punishment'. Een centrale toepassing in het proefschrift is de validatiestudie van het Ontwikkelingsprofiel (Abraham, 1993), een op psychodynamische theorie gebaseerd meetinstrument voor persoonlijkheids-ontwikkeling. Bijzonder aan dit instrument is dat het niet alleen disfunctionaliteit meet, zoals het merendeel van de klinisch diagnostische instrumenten, maar ook gezond (adaptief) functioneren.

In het proefschrift wordt aangetoond dat aan het Ontwikkelingsprofiel een bipolaire schaal ten grondslag ligt, waarop mensen geordend kunnen worden van sterk 'disadaptief functionerend' tot sterk 'adaptief functionerend'.

Lees het proefschrift online.

Bron: persbericht.