Skip directly to content

Bibliotheekaanwinsten

Aforismen, Ideeën, Zinspreuken

Boektitel: 
Wat is dan de mens? Aforismen ideeën zinspreuken
Auteur(s): 
Ietswaart, W.

Een psychoanalyticus maakt de balans op van een leven lang nadenken over de mens. Hij schetst de hoofdwegen door het landschap van zijn gedachten, gecomprimeerd in aforismen en korte fragmenten, ideeën, notities, aperçu's, invallen, bon mots, observaties.

Supervisie. Van psychoanalyse en psychoanalytische therapie

Cover Supervisie. Van psychoanalyse en psychoanalytische therapie
Boektitel: 
Supervisie. Van psychoanalyse en psychoanalytische therapie.
Auteur(s): 
Hebbrecht, Marc + Vliegen, Nicole

Elke opleiding in de psychoanalytische therapie of de psychoanalyse kent drie pijlers: de theoretisch-technische vorming, het persoonlijke leerproces in psychoanalyse en de supervisie.

'Identiteit' - Gebundelde voordrachten psychoanalytische studiedag

cover
Boektitel: 
'Identiteit' - De voordrachten
Auteur(s): 
Astrid Bakker (NPAG) Gerben de Boer (NVPP) Janneke Brogtrop (NVPP) Simone Logtenberg (NPAG) Sacha de Reuver (NVPA) Corine van der Veer (NPG)

Een bundel met bijdragen van de eerste gezamenlijke psychoanalytische studiedag voor en door kandidaten en opleidelingen van de vier Nederlandse psychoanalytische verenigingen.

Theorie aan het werk zetten

boek cover
Boektitel: 
Putting Theory to Work.
Auteur(s): 
Canestri, Jorge

This book contains a continuation and expansion of the topics covered in the author's previous book, Psychoanalysis: From Practice to Theory, about the use of theories in analytic practice.

Komt depressie echt zoveel voor?

Boektitel: 
Depressie & Psychodynamiek
Auteur(s): 
Jos Dirkx en Nelleke Nicolai

Depressie neemt steeds meer toe, ondanks verschillende 'evidence-based' behandelmethoden. Er wordt zelfs van een epidemie gesproken. Toch zijn er veel controverses rond depressie. Komt depressie echt zoveel voor of is aan 'gewoon verdriet' een psychiatrisch etiket gegeven?

Freud, Mozes en monotheïstische religie

boek cover
Boektitel: 
Freud, Moses und die monotheistische Religion
Auteur(s): 
Pieter J. van den Berg

Sigmund Freud - der große Psychoanalytiker - hat sich Zeit seines Lebens auch mit kulturanthropologischen Fragen beschäftigt. Sein wichtigstes Werk dazu ist Der Mann Moses und die monotheistische Religion.

Bekwaam handelen

Boektitel: 
Bekwaam handelen. Competenties en blinde vlekken vanuit psychoanalytisch perspectief
Auteur(s): 
Quin van Dam en Lisette Daenen

Wat is bekwaam behandelen in een psychoanalytische therapie? Bekwaam behandelen vereist kennis en kunde. Concreet betekent dit dat de psychoanalytisch psychotherapeut of de psychoanalyticus over de emotionele en technische vaardigheden beschikt om de heftige, soms afgesplitste gevoelens van zijn patiënt te verdragen, daarop te blijven reflecteren en de werkrelatie met hem of haar vorm te geven.

Projectieve identificatie

boek cover
Boektitel: 
Projective Identification. The Fate of A Concept
Auteur(s): 
Elizabeth Spillius en Edna O'Shaughnessy

In this book Elizabeth Spillius and Edna O'Shaughnessy explore the development of the concept of projective identification, which had important antecedents in the work of Freud and others, but was given a specific name and definition by Melanie Klein.

Nederlands eerste kinderpsychoanalyticus

boek cover
Boektitel: 
Van wie zijn de kinderen? De passie en compassie van Sjef Teuns, strijdbare kinderpsychiater
Auteur(s): 
Spruit, Inge P.

Van een elfjarig moordenaartje tot doodsbange kleine autistjes, Sjef Teuns – Nederlands eerste kinderpsychoanalyticus (1926) opgeleid door Anna Freud en Donald Winnicott, trok met ze op. Van peuter tot puber ellendig in een gesticht, debiel verklaard omdat je doof bent, Teuns zag ze.

Sigmund Freud. Brieven aan Jeanne Lampl-de Groot

Boektitel: 
Sigmund Freud. Brieven aan Jeanne Lampl-de Groot
Auteur(s): 
Bögels, G.F.

'Meine liebe Jeanne'. Met die aanhef begint de laatste brief van de jarenlange correspondentie tussen Sigmund Freud en de latere vrouwelijke nestor van de Nederlandse psychoanalyse, de psychiater Jeanne Lampl-de Groot. Ruim zeventig brieven van Freud, wereldwijd nu voor het eerst gepubliceerd.

Pagina's