Skip directly to content

NVPA - van 1917 tot vandaag

In 1917 richtte een groepje Nederlands artsen de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse op. Sinds 1895 behandelde Sigmund Freud patiënten met onbegrepen en onverklaarbare klachten en symptomen. Voor zijn psychoanalyse ontwikkelde hij theorieën over het onbewuste, hij probeerde meer te begrijpen van de onbewuste drijfveren waaruit klachten en symptomen ontstonden. De psychoanalytische theorie werd op basis van behandelingen in de praktijk gevormd. 

Onbewuste processen

In de 20e eeuw ontwikkelde de psychoanalyse uitgebreide theorieën over de menselijke psyche. Deze theorieën hebben elk hun eigen accent. Zij veronderstellen dat het grootste deel van de psychische wereld van de mens onbewust is. En dat het menselijk gedrag en gevoel voor een groot deel op deze onbewuste processen is gebaseerd. 

Nieuwe richtingen

De intensieve wisselwerking tussen behandelingswijze en theorievorming bevordert het ontstaan van nieuwe zienswijzen. De psychoanalyse staat aan de basis van verschillende nieuwe richtingen zoals Mentalisation based treatment, Infant Mental Health, enz.

International Psychoanalytic Association (IPA)

Sinds 1920 zijn de psychoanalytische verenigingen federatief verbonden in de International Psychoanalytic Association (de IPA). De IPA stimuleert wereldwijd de ontwikkeling van de psychoanalyse. De IPA hanteert een standaard waaraan opleiding en organisatie van de verschillende verenigingen moet voldoen. De NVPA is bij de IPA aangesloten.

Empyrische onderbouwing

In Nederland raakte de psychoanalyse vanaf 1980 meer en meer los van de academische psychologie en de neurobiologische wetenschappen. Gelukkig is er een omslagpunt gekomen waardoor weer een vruchtbare uitwisseling met verschillende wetenschapsdisciplines tot stand is gekomen. Er is weer aandacht voor een empirische onderbouwing van de theoretische uitgangspunten en de effecten, ook op de langere termijn, van een psychoanalytische behandeling.

De NVPA stelt zich als taak de samenwerking met andere disciplines en aanverwante kennisgebieden te stimuleren en te bevorderen. Zij werkt hiertoe samen met het Nederlands Psychoanalytisch Instituut (het NPI), een GGZ-instelling gespecialiseerd in psychoanalytische behandelingen. In het NPI vindt research plaats naar de effectiviteit van psychoanalyses.